Peruttu! Helmikuun Green Care eläintilapäivä

 

Peruttu vähäisen osallistuja määrän vuoksi!

Tulossa loma viikolle uusi sekä 

maaliskuun lopussa 25.3!


Lasten Green Care eläintilapäivä 18.2.2023 klo.12-14.30

Eläintila päivät sisältävät monipuolista ohjattua toimintaa tilan eläinten parissa sekä luonto ympäristössä.

Päivät sisältävät kerrasta riippuen:

•Hetkiä eläinystävien kanssa.
•Tilan eläimiin tutustumista🐑🐴🐰/hoitamista.
•Ratsastusta/ajoa/rekiajelua.
•Luontoretki, pelejä, leikkejä, askartelua.

•Laina kypärät tilalta ratsastus/ajo kertoja varten.

Green Care -menetelmät ovat luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten terveyttä, hyvinvointia sekä kokonaisvaltaista elämälaatua. Toiminnan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa osallisuuden, yhteisöllisyyden, kokemuksellisuuden sekä luonnon elvyttävyyden kautta. 
Eläinavusteinen työ on yksi Green Care menetelmistä.
Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea.

Eläinten kanssa toimiminen on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista psyykkisesti kuin fyysisestikin. Eläimen ja ihmisen välinen vuorovaikutus vahvistaa mm. tunnetaitoa, itsetuntoja ja elämänhallintaa.Kommentit