Tallitiimit/ryhmät


Tallitiimi

  • Kesto 2h

 • Ryhmä on suunniteltu vakiotuntilaisille monipuolisempaan harrastamiseen/oppimiseen. Ryhmä koot on 3-4 henkilöä. Per. ryhmä.

 • Maastakäsin työskentelyä.

 • Ratsastusta kentällä/maastossa.

 • Ajoa kärreillä/reellä.

 • Hevosten hoito tehtävät, tallityöt sekä varustehuolto.

 • Sisältö suunnitellaan ryhmäläisten kanssa yhdessä. 

 • Ryhmässä opetellaan myös omatoimisempaan tekemiseen ja tulevaisuudessa mahdollista siirtyä hevosten  vuokraus tiimiin.


 25€/krt

5xkrt 100€ (20€krt) 


Kevään 2022 4 kerran ystäväni hevonen ryhmä. 19.4.2022
Ystäväni hevonen ryhmä 2h


YSTÄVÄNI HEVONEN RYHMÄÄ EI TÄLLÄ HETKELLÄ OLE 18.12.2021
Alkaen 22.9.2021

Keskiviikkoisin klo: 17-19

-Ryhmäsoveltuu lapsille.

  • Hevostenpäivittäisiä hoitotehtäviä.
  • Ystäväni hevonen ryhmässä pääset tutustumaan pihattoelämään, hevosten laumaan, lajityypilliseen käyttäytymiseen, oppimaan hevosten elämästä kokonaisvaltaisemmin.
Opettelemme:
  •  Hevosen vuorokausirytmi.
  • Hevosten oikeanlaista käsittelyä jokapäiväisissä tallirutiineissa.
  • Terveen ja sairaan hevosen merkit.
  • Hevosen elinympäristöstä huolehtiminen.
  • Oikeanlainen ruokinta.
  • Maastakäsintyöskentelyä sekä eriliikutusmuotoja.


5x kortti 100€ (20€ krt)

Hevosten vuokraustiimi

Vuokraustiimi on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka osaavat jo käsitellä ja hoitaa hevosia. Pystyvät toimimaan tallilla tutustumisen jälkeen myös itsenäisesti. 

Haluavat päästä hoitamaan hevosia kuin omiaa. Monipuolisemmin ja itsenäisemmin. Vuokraustiimiin pääsee Yli 16-vuotiaat. Vuokraaja sitoutuu vähintään 2kk.

-Vuokraustiimiläisenä pääset osallistumaan tallin päivittäisiin rutiineihin. Hevosten ruokinta, karsinoitten/pihaton putsailua ja alusten ajoa, hevosten harjailua, varustehuoltoa ynm. Vuokraustiimin hevosia pääsee liikuttamaan niiden liikunta suunnitelmien/osaamisen mukaan. Ratsastaen/ajaen/ohjasajoa/taluttelua.


Voi hoitaa/liikuttaa vuokraustiimissä useaa hevosta tai aina tiettyä hevosta.


Vuokraajat käyvä heille sopivaan ajankohtaan, yksin tai halutessaan sopii muitten vuokraajien kanssa, jos haluavat käydä yhdessä.

Jos vuokraaja käy kerran viikossa:


 60€ (4kertaa/Kk) 


Vuokraaja käy useampia kertoja viikossa:


100€/kkOhjattu tutustumis käynti 20€

Vuokraus tiimin käytössä olevat hevoset:Vuokraustiimin käytössä olevat hevoset on pääsääntöisesti niitä, jotka eivät toimi normi tunneilla niin paljoa.Pennitön 


Pricer 


Kirppu


Sermiini


SermelaxVuokraustiimin hevosia pääsee hoitamaan/ liikuttamaan niiden liikunta ja hoito suunnitelmien/osaamisen mukaan. Ratsastaen/ajaen/ohjasajoa/juoksutus/taluttelua.
Voi hoitaa/liikuttaa vuokraustiimin hevosia vuorotellen tai aina tiettyä hevosta.

Kommentit